CeDeL Saxofoonwedstrijd

Cliquez ici pour la version française du règlement.

In samenwerking met YAMAHA Music Europe, Légère Reeds inc. en de gemeente Koksijde organiseert het CeDeL saxofoon kwartet de nationale CeDeL Saxofoonwedstrijd.  Met deze wedstrijd wil CeDeL een podium bieden aan jong (en minder jong) Belgisch talent dat als liefhebber de saxofoon bespeelt.   Door het programmeren van plichtwerken promoot CeDeL kwalitatief hoogstaande Belgische muziek.  Daarnaast mogen alle finalisten zich laureaat van de CeDeL saxofoonwedstrijd noemen en zijn er per niveau mooie prijzen te winnen.

 

Met dank aan onze sponsors:

Reglement

Artikel 1
CeDeL vzw organiseert een wedstrijd, toegankelijk voor alle saxofonisten die in België gedomicilieerd zijn.  De wedstrijd is enkel toegankelijk voor saxofonisten die nog niet ingeschreven zijn in het hoger muziekonderwijs (een Koninklijk Conservatorium, het IMEP te Namen of het Lemmensinstituut te Leuven).  Deze editie van de wedstrijd vindt plaats van 10 tot en met 13 mei 2018.

Artikel 2
De wedstrijd omvat één categorie, klassiek solist, die volgens leeftijd in drie niveaus wordt opgedeeld. Dit betekent dat de maximum leeftijd voor elk niveau niet mag overschreden worden tot het einde van de wedstrijd. Voor de kandidaten die ouder zijn dan 20 jaar richten we een niet-leeftijdsgebonden niveau in.

• Lager: (tot en met 13 jaar)
• Middelbaar niveau: (tot en met 16 jaar)
• Hoger niveau: (tot en met 20 jaar)
• Vrije categorie (niet leeftijdsgebonden, uitgesloten worden beroepsmusici en studenten of oud-studenten uit het hoger muziekonderwijs).

Artikel 3
Voor elk niveau verloopt de wedstrijd in twee fasen:  een voorronde en een finale.  De voorrondes dienen om een selectie te maken:

• Lager: 10 finalisten
• Middelbaar niveau: 8 finalisten
• Hoger niveau: 6 finalisten
• Vrije categorie: 4 finalisten

De finale dient om een rangschikking te maken tussen de verschillende finalisten, die zich na de proclamatie laureaat van de CeDeL Saxofoonwedstrijd mogen noemen.

Tijdens elke ronde presenteert de kandidaat zich in een vastgelegde volgorde voor een beroepsjury, bestaande uit leraars van de verschillende Belgische conservatoria, voorgezeten door een lid van het CeDeL saxofoonkwartet.
Artikel 4
De voorrondes vinden plaats op 10, 11 en 12 mei 2018.  Nadat alle deelnemers van een niveau opgetreden hebben volgt er een beraadslaging van de jury en een proclamatie van de finalisten.  De finale ronde vindt plaats op 13 mei 2018.  Deze dag wordt besloten met een kort concert van het CeDeL saxofoonkwartet, gevolgd door de proclamatie van de laureaten van de wedstrijd.

Artikel 5
Elke deelnemer heeft recht op één Légère kunststof riet.
Na de finaleronde reikt de jury de volgende prijzen uit aan de eerst geplaatste laureaat van die categorie:

Lager: één saxofoonstage, pakket van 5 Légère rieten
Middelbaar niveau: één saxofoonstage, pakket van 5 Légère rieten
Hoger niveau: YAMAHA Custom EX, pakket van 5 Légère rieten
Open categorie: één saxofoonstage, pakket van 5 Légère rieten

Deze prijzen zijn ondeelbaar. De jury heeft eveneens het recht om geen prijzen toe te kennen. Daarnaast voorzien we prijzen voor de drie eerste laureaten van elke categorie. Alle finalisten dragen de titel “Laureaat van de CeDeL saxofoonwedstrijd 2018”.
Er kunnen verschillende speciale prijzen uitgereikt worden.  Deze kunnen gecumuleerd worden met een andere prijs.

Artikel 6
De jury bestaat uit één of meerdere leraars van Belgische conservatoria, aangevuld met andere beroepsmusici en leden van het CeDeL saxofoonkwartet.  Juryleden die bloed- of aanverwanten (tot in de derde graad) van een kandidaat zijn mogen aan deze kandidaat geen punten geven.  Juryleden van wie een oud-leerling of leerling deelneemt mogen aan deze kandidaat geen punten geven.  Onder een leerling wordt een kandidaat verstaan die gedurende een volledig schooljaar een regelmatige leerling van een jurylid is geweest.

Artikel 7
Het scheidsrechterlijke comité bestaat uit ten minste 2 leden van het CeDeL saxofoonkwartet.  Wanneer een lid van het scheidsrechterlijk comité een leerling- of oud-leerling als kandidaat in een niveau heeft mag hij of zij voor dit niveau niet zetelen in het scheidsrechterlijk comité.   Onder een leerling wordt een kandidaat verstaan die gedurende een volledig schooljaar een regelmatige leerling van een jurylid is geweest.  Wanneer een lid van het scheidsrechterlijk comité een bloed- of aanverwant tot in de derde graad heeft in een niveau heeft mag hij of zij voor dit niveau niet zetelen in het scheidsrechterlijk comité.

Artikel 8
De wedstrijd stelt een piano ter beschikking van de kandidaat.  De piano wordt gestemd op 442hz.  De kandidaten mogen hun instrumenten stemmen met behulp van de pianist.  De tijd die gebruikt wordt voor het stemmen maakt deel uit van het optreden.  Er wordt geen begeleider en geen blaadjesdraaier voorzien door de wedstrijd.

Artikel 9
Het optreden mag op elk ogenblik door de voorzitter van de jury onderbroken worden zonder dat de kansen van de kandidaat afnemen.

Artikel 10
Vooraf aan de wedstrijd krijgen alle kandidaten een schema toegestuurd met het uur en de volgorde van hun optreden.  Deze volgorde wordt vooraf aan de wedstrijd door loting bepaald.  De kandidaten dienen minimaal één uur voor hun optreden aanwezig te zijn.  Een kandidaat die te laat aankomt wordt automatisch uitgesloten van de wedstrijd.

Artikel 11
Door zich voor de wedstrijd in te schrijven verbindt de kandidaat er zich toe om aan de voorrondes en in geval van selectie door de jury aan de finaleronde deel te nemen.

Artikel 12

Voor elke categorie is er een maximum lengte van het optreden (stemmen inclusief).  Voor het niveau lager is dit 8 minuten (minimaal 5 minuten muziek), voor het middelbaar niveau 10 minuten (minimaal 8 minuten muziek), voor het hoger niveau 13 minuten (minimaal 10 minuten muziek) en voor de vrije categorie 13 minuten (minimaal 10 minuten muziek).  Wanneer deze maximum lengte overschreden wordt kan de jury het optreden beëindigen.  Dit heeft geen invloed op de beoordeling van de kandidaat.

Geen enkel werk dat tijdens de voorselectie gespeeld wordt, mag tijdens de finale opnieuw vertolkt worden.  De kandidaat is verplicht om zijn programma van de voorronde met een opgelegd werk te beginnen.  Dit werk moet volledig vertolkt worden.  In het vrije niveau is er geen opgelegd werk.  De kandidaat dient ten allen tijde gebruik te maken van originele partituren.  Fotokopieën zijn ten strengste verboden.  Het programma dat bij inschrijving wordt voorgesteld mag daarna niet meer gewijzigd worden.

Artikel 13
Voor de voorrondes voor het lager, middelbaar en hoger niveau zijn er opgelegde werken. Voor het lager niveau duurt dit werk ongeveer 3 minuten, voor het middelbaar niveau ongeveer 4 minuten en voor het hoger niveau ongeveer 5 minuten. In de finale mag de kandidaat zijn programma vrij kiezen.
De plichtwerken worden speciaal voor de CeDeL Saxofoonwedstrijd geschreven en worden bekend gemaakt in januari 2018.

Artikel 14
Het is mogelijk dat er, ter promotie van de wedstrijd, televisie – en/of geluidsopnames gemaakt worden.  Bij inschrijving verleent elke kandidaat de toestemming om deze opnames vrij te gebruiken en te verspreiden.

Artikel 15
Ieder geval dan niet in het reglement voorzien is, of ieder betwisting die uit de toepassing van het reglement voortvloeit, wordt door een scheidsrechterlijk comité beslecht en is niet in beroep aanvechtbaar.

Artikel 16
CeDeL vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of materiele schade die iemand tijdens de wedstrijd of bij verplaatsing van of naar de wedstrijd ondergaat.  Dit met inbegrip van kandidaten, begeleiders en bladdraaiers.

Artikel 17
De inschrijvingen moeten uiterlijk voor 31 maart 2018 ingediend worden via de online applicatie van de wedstrijd.  Deze is terug te vinden op de website van het CeDeL Saxofoonkwartet: http://www.cedel.be/Het inschrijvingsgeld voor alle niveaus bedraagt 50 euro.  Een inschrijving kan pas voltooid worden na betaling van het inschrijvingsgeld (ten laatste op 15 april 2018) met de vermelding CeDeL saxofoonwedstrijd, de naam en de voornaam van de kandidaat.

Indien de kandidatuur omwille van welke reden ook ingetrokken wordt is het inschrijvingsgeld niet terugbetaalbaar.  Als een inschrijving voorafgaande aan de wedstrijd geweigerd wordt, wordt het inschrijvingsbedrag terugbetaald.  De redenen waarom een inschrijving geweigerd wordt kunnen niet worden aangevochten en worden aan de discretie van de organisatie van de wedstrijd overgelaten.

Iedere kandidaat is verplicht om alle gevraagde gegevens te verstrekken in de online inschrijvingsapplicatie.  Er wordt gevraagd naar een CV, programma, pianobegeleider, een digitale foto, het behaalde niveau op het instrument, .…   De kandidaten worden gevraagd om op de wedstrijddag twee fotokopieën te bezorgen van elk vrij gekozen werk (pianopartij en saxofoonpartij) bij het aanmelden.

Artikel 18
De wedstrijd vindt plaats in cc Casino Koksijde, Casinoplein 1-11, 8670 Koksijde.

Veelgestelde vragen

Naast ons wedstrijdreglement kan je hier wat praktische informatie terugvinden.

 • Deadline voor de inschrijvingen: 31 maart 2018. Daarna heb je nog tot eind april tijd om de details van je inschrijving aan te passen (programma, begeleider, CV, pasfoto, …).
 • Iedere deelnemer zorgt zelf voor zijn/haar pianobegeleider en eventuele blaadjesdraaier.
 • Voor meer informatie over verblijf en horeca kan je op de site van de gemeente Koksijde terecht.
 • De opgelegde werken zijn gekend en kunnen besteld worden:
  • Lager niveau: Dream On – Dagmar Feyen (CaReFree Music, CRF 5-65-01).  Beschikbaar voor alt- en sopraan saxofoon.  Bestellen bij Crescendo Music.
  • Middelbaar niveau: Kobold Dance – Tom De Haes (De Haske Publications, DHP 1185864-401).  Beschikbaar voor alt- en sopraan saxofoon.  Bestellen bij Crescendo Music.
  • Hoger niveau: Sea Side – Alain Crépin (Editions da Camera-Prissé-France.  DC00310). Beschikbaar voor altsaxofoon.  Bestellen bij Crescendo Music.
 • De voorrondes van de wedstrijd vinden plaats van 10-12 mei. Deze zijn voorzien als volgt:
  • Lager niveau: 10 mei
  • Middelbaar niveau: 11 mei
  • Hoger niveau: 12 mei
  • Open categorie: 10 en 11 mei

  De organisatie van de wedstrijd behoudt zich het recht voor deze data te wijzigen tot het sluiten van de inschrijvingen.

 • De finale van de wedstrijd vindt plaats op 13 mei.
 • Op zaterdagavond kan je gratis een concert van het CeDeL saxofoonkwartet en een internationale saxofoonvirtuoos bijwonen. Daarna volgt een Vip-avond met live muziek van het Dry Martini Quartet. Hiervoor kan je op voorhand Vip-kaarten bestellen. Informatie volgt.